Welcome to infoairport

Welcome to infoairport
 
 

Εκτός τραπεζών η εξόφληση δικηγορικών αμοιβών

Εκτός τραπεζών η εξόφληση δικηγορικών αμοιβώνΟπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, στις περιπτώσεις έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους προς επιτηδευματίες που περιλαμβάνουν τις προβλεπόμενες ελάχιστες αμοιβές, για τις οποίες εκδίδονται τα αντίστοιχα γραμμάτια προείσπραξης από τους δικηγορικούς συλλόγους, δεν απαιτείται η εξόφληση των υπόψη ποσών από τους λήπτες των εν λόγω αποδείξεων μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή, δεδομένου ότι ο έλεγχος της απόδειξης της συναλλαγής διασφαλίζεται από τα εκδοθέντα γραμμάτια προείσπραξης.

Αντιθέτως, στις περιπτώσεις που η αμοιβή του δικηγόρου υπερβαίνει την ελάχιστη και το υπερβάλλον ποσό είναι 3.000 ευρώ και άνω, η εξόφληση του επιπλέον ποσού από το λήπτη της απόδειξης γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή.

Για παράδειγμα, αν δικηγορος συμφωνεί με πελάτη του τον έλεγχο τίτλων και την παράστασή του σε συμβολαιογραφική πράξη αγοράς ακινήτου. Το γραμμάτιο προείσπραξης της ελάχιστης προβλεπόμενης αμοιβής, ενόψει της υπογραφής του συμβολαίου, εκδίδεται από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο στις 25 Ιανουαρίου 2011. Στο χρόνο αυτό (25/1/2011) θα εκδοθεί και η σχετική ΑΠΥ.

Στις περιπτώεις που έχει συναφθεί εργολαβικό συμβόλαιο (εργολαβικό δίκης), όταν δηλαδή η αμοιβή του δικηγόρου εξαρτάται από την έκβαση της δίκης π.χ. ως ποσοστό επί του αντικειμένου αυτής, η ΑΠΥ εκδίδεται με την εκτέλεση της απόφασης του δικαστηρίου, ήτοι με την καταβολή στον πελάτη του δικηγόρου του επιδικασθέντος ποσού, οπότε οι δικηγοροι ιντερνετ θα ζητήσουν την ανάλογη αμοιβή.

Πηγη: Εστία

10/03/2009

Tags: Δικηγορική Αμοιβή , Δικηγοροι Αθηνων

VN:F [1.5.7_846]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.5.7_846]
Rating: 0 (from 0 votes)
 
 
 
 
 
 

© Copyright 2021. Infoairport - Design ATG Network - | Site Map | airport | SEO | Terms & Conditions |