Welcome to Greece Directory

Welcome to Greece Directory
 
 

φωτοβολταικα τιμες κοστος

φωτοβολταικα τιμες κοστοςΦωτοβολταικα

Δυναμική είσοδος της Πειραιώς με φωτοβολταϊκά πακέτα

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης, αδειοδότησης και τεχνικής υποστήριξης για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών σε στέγες βιομηχανικών κτιρίων ανακοίνωσαν η Τράπεζα Πειραιώς και η θυγατρική της, ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Συγκεκριμένα, η ΕΤΒΑ αναλαμβάνει την αξιολόγηση του δυναμικού κάθε βιομηχανικής στέγης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, εκπονεί το επιχειρηματικό σχέδιο, επιλέγει τον εξοπλισμό και φροντίζει για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η Τράπεζα Πειραιώς διασφαλίζει τη χρηματοδότηση μέσω ενός νέου τραπεζικού προϊόντος, προσφέροντας παράλληλα και ένα ειδικό ασφαλιστικό πακέτο. Η προώθηση του νέου προγράμματος αφορά φωτοβολταϊκά με ισχύ έως 1 μεγαβάτ (1.000 κιλοβάτ), για τα οποία βάσει του νέου νόμου δεν απαιτούνται άδεια παραγωγής και περιβαλλοντική αδειοδότηση. Στηρίζεται δε σε τιμές πώλησης 0,40-0,45 ευρώ για κάθε παραγόμενη κιλοβατώρα, που παραμένουν σταθερές για 20 χρόνια. Με την τιμολόγηση αυτή, ο επενδυτής εξασφαλίζει σταθερό εγγυημένο ετήσιο έσοδο και αποπληρωμή του δανείου.

Σύμφωνα με την τράπεζα, για επένδυση 1.350.000 ευρώ με συμμετοχή της επιχείρησης στο 20% και δεκαετή δανεισμό για το 80%, τα κέρδη 20ετίας υπολογίζονται σε 2.640.000 ευρώ. Απαιτείται δε κατά μέσο όρο επιφάνεια 4.000 τετραγωνικών μέτρων.

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο ανακαλύφθηκε το 1839 και χρησιμοποιήθηκε για πρακτικούς σκοπούς στα τέλη της δεκαετίας του ‘50 σε διαστημικές εφαρμογές. Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Î’) συστήματα έχουν τη δυνατότητα μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Ένα τυπικό Φ/Î’ σύστημα αποτελείται από το Φ/Î’ πλαίσιο ή ηλιακή γεννήτρια ρεύματος και τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαχειρίζονται την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τη Φ/Î’ συστοιχία. Για αυτόνομα συστήματα υπάρχει επίσης το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες.

Μία τυπική φωτοβολταϊκη συστοιχία αποτελείται από ένα ή περισσότερα φωτοβολταικα πλαίσια ηλεκτρικά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Όταν τα Φ/Β πλαίσια εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία, μετατρέπουν ποσοστό 14% περίπου της προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική γίνεται αθόρυβα, αξιόπιστα και χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Κατηγορίες φωτοβολταικων Συστημάτων

Σαν κυριότερες κατηγορίες εφαρμογών Φ/Β συστημάτων μπορούν να θεωρηθούν οι εξής:

Καταναλωτικά προϊόντα (1mW–100 Wp )

Τα συστήματα της κατηγορίας αυτής χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές μικρής κλίμακας ισχύος όπως τροχόσπιτα, σκάφη αναψυχής, εξωτερικός φωτισμός κήπων, ψύξη και προϊόντα όπως μικροί φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φανοί κ.ά.

Αυτόνομα ή απομονωμένα συστήματα (100 Wp –200k Wp )

Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για κατοικίες και μικρούς οικισμούς που δεν είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Ακόμη χρησιμοποιούνται για:

Ηλεκτροδότηση Ιερών Μονών.

Αφαλάτωση / άντληση / καθαρισμό νερού.

Συστήματα εξωτερικού φωτισμού δρόμων, πάρκων, αεροδρομίων κλπ.

Συστήματα τηλεπικοινωνιών, τηλεμετρήσεων και συναγερμού.

Συστήματα σηματοδότησης οδικής κυκλοφορίας, ναυτιλίας, αεροναυτιλίας κλπ.

Αγροτικές εφαρμογές όπως άντληση νερού, ιχθυοκαλλιέργειες, ψ ύξη αγροτικών προϊόντων, φαρμάκων κλπ.

Μεγάλα Διασυνδεδεμένα στο Δίκτυο Φ/Β Συστήματα

Η κατηγορία αυτή αφορά Φ/Β σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μεγέθους 50kWp έως μερικά MWp, στους οποίους η παραγόμενη ενέργεια διοχετεύεται απευθείας στο δίκτυο.

Διασυνδεδεμένα Φ/Β Συστήματα – Οικιακός Τομέας

Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν Φ/Β συστήματα τυπικού μεγέθους 1,5kWp έως 20kW, τα οποία έχουν εγκατασταθεί σε στέγες ή προσόψεις κατοικιών και τροφοδοτούν άμεσα τις καταναλώσεις του κτιρίου, η δε πλεονάζουσα ενέργεια διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Όπως προαναφέρθηκε, η κατηγορία αυτή αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας αγοράς Φ/Β συστημάτων.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την ενσωμάτωση Φ/Β σε κτίρια είναι:

Συγχρονισμός ψυκτικών φορτίων κτιρίων κατά τη θερινή περίοδο με τη μεγίστη παραγόμενη ισχύ από τα Φ/Β.

Αποφυγή χρήσης γης για την εγκατάσταση.

Αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και επιτόπου κατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας.

Επίσης, οι φωτοβολταϊκες συστοιχίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως δομικά στοιχεία των κτιρίων, εφόσον γίνει σωστός σχεδιασμός. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται η οικονομική απόδοση του συστήματος, λόγω αποφυγής κόστους συμβατικών οικοδομικών υλικών.

Χαρακτηριστικά φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Τα βασικά χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών συστημάτων, που τα διαφοροποιούν από τις άλλες μορφές ΑΠΕ είναι:

Απευθείας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμη και σε πολύ μικρή κλίμακα, π.χ. σε επίπεδο μερικών δεκάδων W ή και mW.

Είναι εύχρηστα. Τα μικρά συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν από τους ίδιους τους χρήστες.

Μπορούν να εγκατασταθούν μέσα στις πόλεις, ενσωματωμένα σε κτίρια και δεν προσβάλλουν αισθητικά το περιβάλλον.

Μπορούν να συνδυαστούν με άλλες πηγές ενέργειας (υβριδικά συστήματα).

Είναι βαθμωτά συστήματα, δηλ. μπορούν να επεκταθούν σε μεταγενέστερη φάση για να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες των χρηστών, χωρίς μετατροπή του αρχικού συστήματος.

Λειτουργούν αθόρυβα, εκπέμπουν μηδενικούς ρύπους, χωρίς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Οι απαιτήσεις συντήρησης είναι σχεδόν μηδενικές.

Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία κατά τη λειτουργία. Οι εγγυήσεις που δίνονται από τους κατασκευαστές για τις φωτοβολταικες γεννήτριες είναι περισσότερο από 25 χρόνια καλής λειτουργίας.

Η ενεργειακή ανεξαρτησία του χρήστη είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Το κόστος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικα συστήματα είναι σήμερα συγκρίσιμο με το κόστος αιχμής ισχύος, που χρεώνει η εταιρεία ηλεκτρισμού τους πελάτες της.

Τα φωτοβολταικα συστήματα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη λεγόμενη «Διάσπαρτη Παραγωγή Ενέργειας» ( Distributed Power Generation), η οποία αποτελεί το νέο μοντέλο ανάπτυξης σύγχρονων ενεργειακών συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η διαφοροποίηση στην παραγωγή ενέργειας, που προσφέρεται από τα φωτοβολταικα συστήματα, σε συνδυασμό με την κατά μεγάλο ποσοστό απεξάρτηση από το πετρέλαιο και την αποφυγή περαιτέρω ρύπανσης του περιβάλλοντος, μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης σε ένα νέο ενεργειακό τοπίο που αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται στις αναπτυγμένες χώρες.

φωτοβολταικα τιμες

Οι τιμές των φωτοβολταϊκών συστημάτων ποικίλλουν, ανάλογα με τον τιμοκατάλογο κάθε εταιρείας. Σε γενικές γραμμές πάντως, οι τιμές για ένα φωτοβολταικο πανελ είναι περίπου 4,5 έως και 5,0 ευρώ ανά Wp ισχύος (πχ πάνελ 50Wp με 250 ευρώ). Στην περίπτωση αγοράς πολλών πάνελ η τιμή πέφτει και κάτω από τα 4,0 ευρώ ανά Wp.

φωτοβολταικα τιμες παραδειγματα:

-Ένα μέσο νοικοκυριό καταναλώνει 5.000 – 7.000 κιλοβατώρες το χρόνο.

-Ένας φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 1 κιλοβάτ παράγει κατά μέσο όρο 1300 κιλοβατώρες το χρόνο.

-Συνεπώς, οι ανάγκες του νοικοκυριού καλύπτονται με φωτοβολταϊκό ισχύος 5 κιλοβάτ, που κοστίζει περί τις 25.000 ευρώ και για την εγκατάστασή του απαιτείται επιφάνεια 80 τ.μ.

Τιμη ενος πακετου

ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ( 7,590 kWp )

Α) Φωτοβολταϊκά πλαίσια: Ονομ. Ισχύς 7.590 Wp

Canadian Solar S6P 230Wp  Πολυκρυσταλλικό (33 Τεμάχια )

*      Μέση ετήσια παραγωγή ηλ. Ενέργειας: ~10.247 KWh/έτος

*      Αποφυγή έκλυσης ρύπων από συμβατικά καύσιμα:~8.710Kg CO2

*      Χωροθέτηση: Επικλινής στέγη ~61m2Επίπεδη επιφάνεια:~91 m2

*      Περιλαμβάνονται Βάσεις Αλουμινίου επίπεδης ή επικλινούς επιφάνειας

Β) Μετατροπέας δικτύου: SMA Sunny Boy 2.500 (3 Τεμάχια )

*      Μέγιστη ισχύς εισόδου (Pdc): 2.700 Watt

*      Απόδοση 94,1 %

Συνολικό Τίμημα Συστήματος:  24.100,00  €

———————————————————

Φωτοβολταικα κοστος

φωτοβολταικα κοστος τοποθετησης
VN:F [1.5.7_846]
Rating: 3.1/5 (15 votes cast)
VN:F [1.5.7_846]
Rating: -1 (from 15 votes)
 
 
 
 
 
 

© Copyright 2022. Infogreece.org - Design ATG Network - | Site Map | Contact | SEO | Terms & Conditions |