Welcome to infoairport

Welcome to infoairport
 
 

Καρά ντερέ – Ελατιά

Καρά ντερέ – Ελατιά


Καρά ντερέ – Ελατιά – Περιέχει ιστορικά στοιχεία, αναφέρει την γεωγραφία και γεωμορφολογία της περιοχής, γίνεται ανάλυση των οικοσυστημάτων που συναντώνται και διαθέτει φωτογραφικό υλικό της περιοχής.

Link:: http://homepages.pathfinder.gr/elatia/

 

Καρά ντερέ – Ελατιά

Καρά ντερέ – Ελατιά – Περιέχει ιστορικά στοιχεία, αναφέρει την γεωγραφία και γεωμορφολογία της περιοχής, γίνεται ανάλυση των οικοσυστημάτων που συναντώνται και διαθέτει φωτογραφικό υλικό της περιοχής.

VA:F [1.5.7_846]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VA:F [1.5.7_846]
Rating: 0 (from 0 votes)
 
 
 
 
 
 

© Copyright 2021. Infoairport - Design ATG Network - | Site Map | airport | SEO | Terms & Conditions |